Straż Miejska Bydgoszcz

Straż Miejska w Bydgoszczy odpowiedzialna jest za utrzymanie porządku w mieście. Interweniuje kiedy ktoś ten porządek zakłóca, przez co narusza spokój mieszkańców. Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji lub dotknęła nas ona bezpośrednio, możemy zwrócić się do bydgoskiej straży miejskiej.

Straż Miejska – dane instytucji

Straż Miejska w Bydgoszczy
Leśna 12
85-676 Bydgoszcz
52 328 85 86