Bydgoszcz – przekształcenia w miejskiej komunikacji autobusowej od grudnia

Nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy z początkiem grudnia. Zmieniły się trasy niektórych linii autobusowych, co wiąże się z różnymi czynnikami.

Z myślą o potrzebach mieszkańców Gminy Dobrcz, od 1 grudnia wprowadzono nieznaczną zmianę w rozkładzie jazdy linii międzygminnej nr 97. Zmiana ta dotyczy godziny odjazdu z określonego przystanku.

Z dniem 1 grudnia nastąpiła również regulacja rozkładu jazdy dla linii numer 77, której początek trasy znajduje się na pętli Niklowa. Zmiany te miały swoje odbicie także w harmonogramie kursowania autobusów na liniach nr 61 i 71, startujących z pętli Rekinowa.

Dnia 5 grudnia 2023 roku, po zakończeniu robót związanych z siecią wodociągową, otworzono dla ruchu autobusowego następujące ulice: Gajową, Aleje Ossolińskich (wschodnia część), Mazowiecką (na której wprowadzono ruch dwukierunkowy).

Podobnie, z dniem 5 grudnia miejskie służby wodociągowe przystąpiły do kolejnej fazy robót. W związku z tym, konieczne było zamknięcie dla ruchu drogowego następujących ulic: Hetmańskiej (odcinek między ulicami H. Sienkiewicza i J. Sowińskiego) oraz ul. Bałtyckiej (odcinek między ulicami B. Głowackiego i M. Skłodowskiej – Curie).