Duchowny ponownie przed sądem w Bydgoszczy: apeluje o uniewinnienie

W 2022 roku bydgoski sąd skazał księdza, który teraz, na skutek wniesionej apelacji, stanie kolejny raz przed sądem, domagając się uniewinnienia. Proces Rafała K., duchownego z parafii św. Polskich Braci Męczenników, rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Wstępne posiedzenie miało miejsce we wtorek, 16 maja, a ze względu na dobra osobiste poszkodowanych, rozprawa została wyłączona z jawności.

Przypomnijmy, iż w czerwcu 2022 roku, ów duchowny otrzymał wyrok skazujący na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz nakaz wypłaty odszkodowania w kwocie 10 tysięcy złotych dla każdej z dwóch pokrzywdzonych osób. Od tego wyroku złożono jednak apelację.

Adwokat Janusz Mazur, reprezentujący jedną z osób poszkodowanych jako oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie, podkreśla nierówności w ocenie winy oskarżonego względem poszczególnych pokrzywdzonych. Zwraca uwagę na fakt, iż sposób działania oraz zamiar oskarżonego Rafała K. są takie same w stosunku do każdej ze stron. Wynika z tego, że specyfika czynów dokonanych przez duchownego nie różni się między poszczególnymi przypadkami, a jednak sąd ocenił stopień jego winy odmiennie dla każdego z pokrzywdzonych.