Ekskluzywna droga ekspresowa S10 łącząca Bydgoszcz i Toruń

Planowane jest połączenie dwóch najważniejszych miast województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszczy i Torunia, za pomocą nowej drogi ekspresowej S10. Projektowana trasa ma w przyszłości rozciągać się na około 50 kilometrów, stając się istotnym elementem infrastruktury drogowej regionu.

Rozwój tej drogi został podzielony na cztery fazy budowy. Zgodnie z informacjami dystrybuowanymi przez GDDKiA, pierwsza faza obejmuje odcinek S10 pomiędzy Bydgoszczą Południe a Emilianowem. Ten częściowo będzie przebiegał wzdłuż starej trasy DK10.

Na drugim końcu spektrum znajduje się budowa krajowej drogi nr 25 w pobliżu miejscowości Brzoza. W tym przypadku, nowo planowana trasa zostanie wyznaczona na zupełnie nowym obszarze. Dzięki temu, ruch tranzytowy zostanie skierowany na nowo powstałą jezdnię, co znacznie odciąży obecnie nadmiernie eksploatowany odcinek drogi.