Ewolucja handlu: powstanie wielkich domów towarowych w Bydgoszczy

Pomnażanie majątku przez lokalnych handlowców miało bezpośredni wpływ na rozwój wielkich domów towarowych. Ten trend był również wynikiem adaptacji praktyk handlowych zapoczątkowanych na Zachodzie. Szczególnie imponujący przykład tego fenomenu można zaobserwować w Bydgoszczy, zwaną niegdyś przez Prusaków „małym Berlinem”. Wyróżnia się tu monumentalny dom towarowy, należący do rodziny Conitzer – Kaufhaus Conitzer & Söhne.

Działka, na której stanął ten imponujący obiekt handlowy, do 1909 roku była miejscem funkcjonowania hotelu prowadzonego przez polską rodzinę Pawlikowskich. Po zdobyciu własności terenu, Conitzerowie rozpoczęli proces budowy. Projektantem całego przedsięwzięcia był Otto Walter z Berlina, który czerpał inspiracje z architektury obiektów handlowych w Berlinie oraz Paryżu.

Dom towarowy Conitzerów zarówno swoją skalą, jak i nowoczesnym podejściem do konstrukcji, był prawdziwym pionierem w polskim handlu. Był to pierwszy tak duży budynek handlowy na polskiej ziemi. Jego unikalność polegała też na tym, że jako pierwszy obiekt w Bydgoszczy został skonstruowany z żelazobetonu – materiału niewidzianego dotąd w lokalnej architekturze.