Kolejna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy połączona z profilaktyką zdrowotną

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Bydgoszczy, już po raz jedenasty, uruchomi mobilny punkt poboru krwi. Miejsce, które zostało wybrane na przeprowadzenie tej akcji, to parking Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), znajdujący się przy ulicy Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy.

Podczas nadchodzącej akcji nie tylko można będzie oddać krew, ale również skorzystać z kolejnej edycji Środy z Profilaktyką. Tym razem głównym tematem profilaktyki będzie Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ od 2019 roku aktywnie włączył się w działania na rzecz honorowego dawstwa krwi. W ciągu 10 akcji, które zorganizowano od tego czasu we współpracy z RCKiK w Bydgoszczy, udało się pozyskać 417 dawców. Łącznie, dzięki ich zaangażowaniu, przekazano na rzecz potrzebujących pacjentów 152 283 ml krwi.