Kolejny krok do realizacji pierwszego odcinka drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podjęli działania mające na celu rozpoczęcie realizacji kluczowej inwestycji w regionie kujawsko-pomorskim. Złożyli wniosek do wojewody tego regionu, by uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla pierwszego etapu budowy drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia. Omawiany odcinek, który ma prawie 9 kilometrów, obejmuje fragment trasy pomiędzy Bydgoszczą Południe a Emilianowem oraz rozbudowę drogi krajowej nr 25. Jest to jedna z czterech części tej ważnej inwestycji.

Sebastian Borowiak, dyrektor Oddziału Bydgoskiego GDDKiA, podkreśla znaczenie omawianego fragmentu trasy. „Bydgoszcz – Błonie, Stryszek to obszary, które często doświadczają zatorów drogowych. Budowa nowego odcinka wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25 przyniesie ulgę dla tych miejsc” – mówi dyrektor. Dodaje także, że planowane jest stworzenie dwóch węzłów: Zielona i Brzoza. Wskazuje również na kontynuację trasy w kierunku Torunia jako część drogi S10 oraz na budowę nowego węzła Emilianowo.