Kwotę pół miliarda złotych przeznaczoną z funduszy unijnych na rozwój Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Z Unii Europejskiej płyną do nasze kraju ogromne środki finansowe. Na lata 2021-2027 przeznaczono dla nas aż 109 milionów euro, co w przeliczeniu daje około pół miliarda złotych. Pieniądze te zostaną wykorzystane na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Bydgoskim Obszarze Funkcjonalnym. Ten obszar to nie tylko Bydgoszcz, ale również kilkanaście powiatów i gmin, które ją otaczają.

Za porozumieniem w tej sprawie stanęli dwaj ważni ludzie – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. To właśnie miasto Bydgoszcz zostało wyznaczone jako lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W skład tego obszaru wchodzi dodatkowo 20 powiatów i gmin, które sąsiadują z tym miastem.

Bydgoszcz przyjmując rolę lidera, będzie pełnić funkcje tzw. instytucji pośredniczącej. To ona będzie odpowiedzialna za podział środków przeznaczonych na ZIT. Jej zadaniem będzie przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie, ich ocena oraz wybór projektów do dofinansowania. Dodatkowo, to Bydgoszcz będzie podpisywać umowy o dofinansowanie projektów i następnie dbać o ich rozliczanie oraz kontrolę realizacji. Wszystkimi tymi zadaniami zajmie się specjalnie do tego celu powołane Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.