Mieszkańcy Nowego Fordonu wybrali projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Nowego Fordonu mieli możliwość podjąć za pomocą głosowania, decyzję na co zostaną przeznaczone środki w ramach Bydgoskiego Budżetu obywatelskiego. Zaskoczenia, wydawać by się mogło, nie było.

Zdecydowano, że projekt dla OSP Bydgoszcz-Fordon jest najważniejszy. Podobną decyzję podjęli mieszkańcy rok wcześnie. Dzięki temu udało się już zakupić wóz gaśniczy. W ramach budżetu, w tym roku zostanie zakupiony sprzęt pożarniczy dla wspomnianej jednostki.

Drugim przegłosowanym projektem, była dalsza rozbudowa istniejącego już placu zabaw. Znajduje się on na osiedlu Eskalupa i cieszy niezmiennie grono dzieci w różnym wieku. Pozyskane fundusze pozwolą na wykonanie poniższych prac:

  • dalsze wyposażenie placu zabaw,
  • ogrodzenie terenu,
  • instalację oświetlenia,
  • posadzenie trawy i innej zieleni osłaniające piaskownicę od strony południowej,
  • ustawienie dwóch ławek,
  • kamiennych stołów do gry w szachy i tenisa stołowego.

W ramach mikroprojektów osiedlowych w Nowym Fordonie zdecydowano o postawieniu ławek z oparciem dla osób odwiedzających Dolinę Śmierci i spacerujących po okolicznych łąkach.