Modernizacja układu drogowego w Bydgoszczy na ulicy Nakielskiej związana z budową nowego sklepu sieci Polo

Na ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy, znanej arterii komunikacyjnej miasta, trwają prace związane z instalacją nowej sygnalizacji świetlnej. Zależą one bezpośrednio od powstawania tu nowego obiektu handlowego należącego do sieci Polo. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Nakielskiej z ulicą Stawową wynika właśnie z tego procesu inwestycyjnego.

Sieć handlowa Polo aktualnie nie tylko nadzoruje budowę swojego nowego sklepu, ale również prowadzi rekrutację pracowników w Bydgoszczy. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy miastem a inwestorem, oprócz samego budynku sklepu, zostanie wybudowany także odpowiedni zjazd z ulicy Nakielskiej oraz chodnik przystosowany do docelowego układu drogi. Finansowanie tych prac leży po stronie inwestora, natomiast miasto dostarcza nieodpłatnie elementy konieczne do montażu sygnalizacji świetlnej.

Rada Osiedla Wilczak – Jary informuje, że uruchomienie całego projektu, w tym nowej sygnalizacji świetlnej, jest uzależnione od momentu otwarcia sklepu sieci Polo. Według informacji ZDMiKP, mogłoby to nastąpić już w ciągu dwóch najbliższych tygodni.

Warto zauważyć, że podobna inwestycja miała miejsce w innym rejonie Bydgoszczy. Przy ulicy Żwirki i Wigury powstał niedawno market sieci Aldi, którego budowa wiązała się z przebudową układu drogowego. W ramach tej modernizacji wybudowano tam lewoskręt, jednak nie instalowano nowej sygnalizacji świetlnej.