Nowi pełnomocnicy Bydgoszczy odpowiedzialni za osoby z niepełnosprawnościami

Pełnomocnictwo w Bydgoszczy ma nową twarz. Prezydent miasta wybrał nowych reprezentantów, którzy będą podejmować działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałać dyskryminacji i promować równość. To oni będą mieć na oku kwestie związane z równością i zasobami dla osób niepełnosprawnych.

Aleksandra Rommel została teraz mianowana Pełnomocniczką do spraw Równego Traktowania. To ona będzie dbać o to, aby wszyscy obywatele Bydgoszczy byli traktowani sprawiedliwie i bez uprzedzeń. Z kolei Radosław Cichański został powołany na stanowisko Pełnomocnika do spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Jego rolą będzie skupienie swojego wysiłku na poprawie warunków życia i dostępu do zasobów dla osób z niepełnosprawnościami w mieście.

Uroczyste mianowanie tych nowych pełnomocników odbyło się w ratuszu miejskim w Bydgoszczy. Ten symboliczny moment znaczy początek nowego rozdziału w zarządzaniu sprawami równości i niepełnosprawności w Bydgoszczy.