PGE Energia Ciepła przyspiesza transformację energetyczną na terenie Bydgoszczy

Pod auspicjami Grupy PGE, spółka PGE Energia Ciepła niestrudzenie prowadzi proces przechodzenia od energetyki opartej na węglu do korzystania z paliw zero- i niskoemisyjnych w elektrociepłowni Bydgoszcz. 25 czerwca miało miejsce symboliczne zawieszenie wiechy, co oznacza rozpoczęcie decydującej fazy realizacji projektu.

Kluczowym elementem inicjatywy jest budowa nowej jednostki wytwórczej, która będzie zasilana gazem. Powstaje na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz II, będącej własnością PGE Energia Ciepła. Rozpoczęta w 2022 roku inwestycja obejmuje stworzenie pięciu agregatów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych o sumarycznej mocy 52,6 MWe oraz źródła rezerwowo-szczytowego (obejmującego gazowy kocioł wodny, elektrodowy kocioł wodny oraz gazową wytwornicę pary) o całkowitej mocy przekraczającej 70 MWt. Nowopowstała jednostka zapewni bezpieczną eksploatację i gwarantowane parametry pracy. Projekt ten stanowi istotny krok w transformacji energetycznej regionu i pozwoli na wycofanie z eksploatacji kotłów węglowych w Oddziale Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

PGE Energia Ciepła nie zwalnia tempa w swych działaniach transformacyjnych. W maju tego roku otworzyliśmy nowoczesną kotłownię rezerwowo-szczytową o mocy 90 MWt w Elektrociepłowni Gdynia. Teraz, na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II, rozpoczynamy ostatni etap budowy największej w kraju, nie tylko w ramach Grupy PGE, instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego – mówi Robert Kowalski, Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Realizacja planów pozwoli na wycofanie z użytkowania dwóch spośród czterech kotłów węglowych obecnie zainstalowanych w EC Bydgoszcz II oraz zmniejszenie emisji CO2 o około 17 proc. – dodaje Robert Kowalski. Mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli korzystać z ciepła generowanego przez nową jednostkę już w II kwartale 2025 roku.