Planowane zmiany w budżecie Bydgoszczy na przyszły rok – poprawki radnych PiS

Jarosław Wenderlich, lider klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, informuje o złożeniu trzech poprawek do projektu uchwały budżetowej na nadchodzący rok. Radni z Prawa i Sprawiedliwości planują wprowadzenie zmian, które obejmują między innymi budowę letniego toru saneczkowego w Myślęcinku oraz dofinansowanie miejskiego transportu publicznego.

Pierwsza poprawka ma na celu zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 926, znanym jako Kultura Fizyczna, o 100 tysięcy złotych. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na realizację projektu letniego toru saneczkowego. Jak zaznacza przewodniczący Wenderlich, tego typu obiekty już funkcjonują w innych miastach i są bardzo popularne. Propozycja finansowania tej inwestycji zakłada przeniesienie środków z partii promującej jednostki samorządu terytorialnego, a konkretnie z funduszu przeznaczonym na wydawanie ratuszowego periodyku „Bydgoszcz Informuje”.

Radni zamierzają także wpłynąć na zmiany w strukturze wydatków działania promocyjnego. W efekcie poprawki, wydatki majątkowe na kulturę fizyczną wzrosną o 100 tysięcy złotych, natomiast kwota przeznaczona na pozostałe działania promocyjne ulegnie redukcji o tę samą sumę. Według Wenderlicha, proponowane zmiany będą miały długofalowy wpływ na finanse miasta, przewidując skutki w wysokości 2 mln 900 tys. złotych do 2025 roku.