Przebudowa schodów od ulicy Toruńskiej do Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy

Zaplanowana jest gruntowna przebudowa schodów, które łączą ulicę Toruńską z Cmentarzem Bohaterów w Bydgoszczy. Decyzję o przeprowadzeniu tej inwestycji podjęli obywatele miasta poprzez głosowanie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Schody są częścią trasy spacerowej, która przechodzi przez odrestaurowany Park Wolności, miejsce przewidziane na realizację kolejnych inwestycji.

Schody zaczynają się przy ulicy Toruńskiej numer 86-88 i służą jako wschodnie wejście do Parku Wolności. Plany modernizacji obejmują nie tylko przebudowę chodnika prowadzącego od ulicy Toruńskiej, ale również stopni, które będą pokryte betonowymi płytkami. W ramach projektu zostaną również wbudowane specjalne elementy strukturalne, które ułatwią orientację niewidomym. Na boki schodów zostanie zamontowana nowa balustrada. Prace mają rozpocząć się wiosną i potrwają około trzy miesiące. Aktualnie trwa proces wyboru wykonawcy tych robót.

Planowana inwestycja stanowi następny krok w procesie rewitalizacji parku, który jest integralną częścią Zbocza Bydgoskiego, położonego pomiędzy Śródmieściem a Wzgórzem Wolności. W ostatnich latach przeprowadziliśmy wiele innych inwestycji o łącznej wartości około 2,5 miliona złotych wzdłuż całej trasy spacerowej prowadzącej do ulicy Kujawskiej, takich jak:

Przebudowa i tworzenie nowych alejek spacerowych, budowa ścieżki rowerowej, instalacja nowego systemu oświetlenia, budowa kładki widokowej nad trasą Uniwersytecką, sadzenie drzew i krzewów (łącznie 681 sztuk), a także ziół i roślin kwitnących. Dodatkowo doposażyliśmy park w infrastrukturę, w tym altanę, mały plac zabaw, ławki i kosze na śmieci. Zbudowaliśmy też nowe schody od strony ulicy Kujawskiej.