Rewitalizacja kamienicy przy ulicy Bolesława Chrobrego

Czerwona cegła ożywa na wiekowej kamienicy przy ulicy B. Chrobrego 3, przywracając jej elegancki wygląd. W tej części miasta wiele innych budynków zostało wcześniej odnowionych. Kamienice są również remontowane. Budynek pod numerem 3 został zbudowany w latach 1895-1900 na zlecenie inżyniera R. Schliefa. Ma trzy kondygnacje i nieużytkowe poddasze, a jego kształt przypomina literę „C”. Symetria kamienicy jest podkreślona przez środkowy ryzalit od strony ulicy, który wieńczy fronton z datą ukończenia budowy. Na fasadzie z cegły i tynku widoczne są boniowania na poziomie parteru oraz ozdobne konsole pod okapem. W ryzalicie znajdują się wysokie drzwi wejściowe z naświetlem. W ostatnich latach większość starych budynków w tej części Śródmieścia została wyremontowana, w tym sąsiednia kamienica pod numerem 5 oraz wiele budynków naprzeciwko.

Ulica Bolesława Chrobrego została wytyczona w połowie XIX wieku wraz z całym nowym kwartałem zabudowy. To było związane z intensywnym rozwojem miasta w kierunku północno-zachodnim, w stronę dworca kolejowego, który został oddany do użytku w 1851 roku. Około 1870 roku ta część miasta została podzielona na parcele i rozpoczęła się intensywna zabudowa. Najwięcej budynków wzniesiono na ulicy Chrobrego między około 1890 rokiem a I wojną światową. Dominującym typem zabudowy były kamienice czynszowe, głównie w stylu eklektycznym, takie jak neorenesansowe, neomanierystyczne czy neobarokowe. Zamieszkiwali je głównie pracownicy kolejowi, drobni urzędnicy, nauczyciele, robotnicy warsztatów kolejowych oraz wojskowi. Na miejscu obecnej przychodni przy ulicy B. Chrobrego istniało także kasyno oficerskie.

Miasto również przyczyniło się do przywrócenia estetycznego wyglądu ulicy Chrobrego. Dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu przeprowadzono remont chodników i dodano szpalery drzew. Ulica została również objęta monitoringiem miejskim. Zainstalowano lepiej widoczne oznakowanie i słupki wygrodzeniowe w okolicy przejść dla pieszych. Wsparcie finansowe dla niektórych remontów zapewniły miejskie dotacje.