Rewitalizacja placu Kościeleckich trwa

Obecnie trwa proces rewitalizacji placu Kościeleckich. W okresie letnim przystąpimy do przebudowy Rybiego Rynku oraz ulic Grodzkiej i Pod Blankami. Przed rozpoczęciem tych prac skoncentrujemy się na uregulowaniu ruchu na już zrewitalizowanych ulicach. Następnie oddamy kolejny odcinek ulicy Mostowej wraz z mostem Staromiejskim J. Sulimy-Kamińskiego do użytku pieszym i rowerzystom. Działania na kolejnych ulicach wokół Starego Rynku mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie ruchu w Salonie Bydgoszczy. Planujemy, że ulica Mostowa stanie się przede wszystkim strefą dla pieszych i rowerzystów, a sam most będzie częściej wykorzystywany do organizacji różnych wydarzeń, takich jak Bydgoski Jarmark Bożonarodzeniowy i inne imprezy w tej części Salonu Bydgoszczy. Przewidziane zmiany mają również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie natężenia ruchu oraz podkreślenie wyjątkowego charakteru obszaru Starego Rynku i przylegających uliczek, które są istotną częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Propozycje dotyczące zmian w tej części Starego Miasta zgłaszane były przez różne stowarzyszenia i organizacje społeczne.