Samorządy proponują zmianę w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi

Związek Miast Polskich przygotował propozycję zmiany ustawy dotyczącej odpadów, zwracając szczególną uwagę na problematyczne kwestie związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych. Według samorządów, odpowiedzialność za to powinna spoczywać na administracji rządowej, jednak realizacja tego zadania powinna być możliwa do delegowania do gmin. W praktyce oznaczałoby to, że to samorządy lokalne zajmowałyby się fizycznym usuwaniem szkodliwych odpadów, podczas gdy koszty tej operacji pokrywane byłyby przez rząd za pośrednictwem wojewodów.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o odpadach podkreślono, że obecne przepisy – zarówno te dotyczące odpadów, jak i utrzymania czystości i porządku w gminach – nie uwzględniają odpowiedzialności gmin za odpady niebezpieczne, które nie powstają w ramach indywidualnych gospodarstw domowych. W efekcie usuwanie takich odpadów, które są często pozostawiane w różnych miejscach, nie jest obecnie formalnie traktowane jako obowiązek gminy.

Propozycja zmian ma na celu jasne określenie, że to rząd ma obowiązek zająć się problemem odpadów niebezpiecznych. Jednakże w ramach nowych przepisów, gminy miałyby otrzymać specjalne dofinansowanie z budżetu państwa poprzez wojewodów, aby móc skutecznie realizować te zadania.