SMART – metoda mądrego oszczędzania

Pierwszym krokiem do skutecznego oszczędzania pieniędzy jest zdefiniowanie celu oszczędnościowego, zgodnie z kryteriami SMART. Aby go ustalić kieruj się poniższymi zasadami:

Sedno: Cel musi być konkretny. „ Kupno domu ” jest celem niekonkretnym, ponieważ nie uwzględnia istotnych parametrów, takich jak maksymalny wydatek. „ Kupno domu za 150 000 euro ” jest konkretnym celem i pozwala aktywnie działać, aby go osiągnąć.

Mierzalny: cel musi być wymierny i umożliwiać śledzenie postępów w jego realizacji.

Ambitny: czy jest to cel, dla którego warto się zobowiązać? W sferze finansowej odkładanie miesięcznej kwoty na inwestycje jest niezwykle atrakcyjnym celem, podczas gdy coroczna zmiana modelu smartfona raczej już taka nie będzie.

Realistyczny: czy jest to możliwe/realne do osiągnięcia? W przeciwnym razie lepiej skoncentrować swoje wysiłki na znalezieniu faktycznie osiągalnego celu, unikając marnowania czasu i wysiłku.

Time – czas: czy można określić ramy czasowe, w których należy to osiągnąć? Ustalenie daty lub okresu pozwala na sprawdzenie postępów poprzez pośrednie „punkty kontrolne”.

W chwili gdy informacja o inflacji przeraża większość z Nas, warto zapoznać się z dokładnym wyjaśnieniem czym tak naprawdę jest inflacja.