Trzecia Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

11 kwietnia miał miejsce finał trzeciej odsłony Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej. Wydarzenie to odbyło się pod egidą Wydziału Nauk Biologicznych na bydgoskim Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Jest to jedna z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych w polskiej biologii i ekologii, łącząca w sobie elementy programu nauczania z tych dwóch dziedzin.

Założona w roku 2021, olimpiada skupia się na ważkości edukacji proekologicznej oraz na aktualnych problemach naszej cywilizacji. Dzięki temu uczestnicy mają szanse pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie biologii i ekologii, nie tylko jako nauk teoretycznych, ale również jako praktycznych narzędzi do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

To w czwartek 11 kwietnia, sale Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wypełniły się uczniami i uczennicami szkół średnich z całego kraju. Przyjechali oni, aby zmierzyć się z finałowym testem wiedzy. Po skończonym teście odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczestników.