Udziel swojego głosu w konsultacjach społecznych dotyczących budowy drogi rowerowej na ulicy Glinki w Bydgoszczy

Rozpoczynają się społeczne konsultacje dotyczące planowanej budowy trasy rowerowej, która ma przebiegać przez ulicę Glinki aż do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Pierwsza sesja odbędzie się w poniedziałek, 8 kwietnia.

Proces konsultacyjny, który potrwa do 29 kwietnia, stanowi szansę dla mieszkańców na wyrażenie swojej opinii na temat propozycji miasta dotyczącej nowej infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Glinki. Podczas tych spotkań będzie można zgłosić swoje sugestie, zwrócić uwagę na potencjalne problemy, ale także przedstawić własne innowacyjne rozwiązania i pomysły.

Projektanci opracowali koncepcję, według której ścieżka rowerowa oraz chodnik mają być poprowadzone po północnej stronie ulicy Glinki, od Dąbrowy aż do pętli autobusowej. Skrzyżowania z ulicami Rysią i Białogardzką będą wyposażone w przejazdy dla rowerzystów i pieszych od każdej ze stron. Następnie trasa przeniesie się na stronę południową ulicy.

Począwszy od ulicy Dąbrowa aż do budynków przy skrzyżowaniu z ulicą Szpitalną, trasa rowerowa będzie wydzieloną drogą dla rowerzystów i pieszych. Odcinek od ulicy Szpitalnej do parkingu przy firmie Polon Alfa będzie szerokim, 3-metrowym ciągiem pieszo-rowerowym. Ostatni, końcowy odcinek przed wjazdem na teren Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, także zostanie zarezerwowany jako ścieżka rowerowa.

Cała trasa, wyłożona asfaltem, ma liczyć około 2 kilometrów. To znaczące ułatwienie dla rowerzystów korzystających z tej części miasta.