Wielki wkład lotników ratownictwa medycznego w działania ratunkowe na terenie Żołędowa

Rok 2023 zaznaczył się intensywnymi działaniami personelu lotniczego pogotowia ratunkowego, który swoją siedzibę ma w Żołędowie, niewielkim miejscu położonym niedaleko Bydgoszczy. Od początku tego roku, piloci, personel medyczny i lekarze zaangażowani w te działania przeprowadzili imponującą ilość ponad 330 misji. Każda z nich stanowiła walkę z czasem, gdzie każda minuta była na wagę złota. Od momentu otrzymania zgłoszenia, załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego miała do dyspozycji tylko trzy minuty na przygotowanie się do lotu.

Poranek personelu LPR zaczyna się bardzo wcześnie – już o godzinie 6.15 rozpoczyna się proces przygotowania sprzętu i szczegółowa kontrola jego stanu technicznego. W tym czasie przeprowadza się również odstawy paliwowe oraz przygotowuje niezbędną dokumentację do lotu. Cały ten proces trwa około 45 minut – wyjaśnia Jacek Kogut, pilot dowódca i kierownik filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Po upływie tego czasu, dokładnie o 7 rano, załoga rozpoczyna swój dyżur, gotowa ruszyć na pomoc potrzebującym w każdej chwili.