Wieloletni prezes TMMB, Jerzy Derenda, odchodzi na emeryturę. Zbigniew Ostrowski zastąpi go na stanowisku

Pierwszą częścią spotkania był ceremonialny akt pożegnania Jerzego Derendy, który przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (TMMB). Następnie przystąpiono do wyborów nowego kierownictwa, które ma prowadzić stowarzyszenie przez kolejne lata. Wybranym prezesem został Zbigniew Ostrowski.

Zgromadzenie członków TMMB podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dokonało wyboru nowego prezesa. W kierownictwie organizacji zasiedli Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa, który otrzymał rekomendację zarządu i poparcie zgromadzonych. Przed wyborem nowego lidera stowarzyszenia, podkreślono długie lata pracy i zaangażowania Jerzego Derendy, który kierował TMMB przez wiele lat.

Zbigniew Ostrowski z radością przyjął wybór na nowego prezesa i podzielił się swoimi uczuciami na stronie społecznościowej. „Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy powierzyło mi rolę prezesa stowarzyszenia. Wielka jest moja radość i wdzięczność. Czuję jeszcze większą odpowiedzialność. Generacje patrzą na mnie…” – napisał wicemarszałek.

TMMB jest jednym z najstarszych stowarzyszeń działających na terenie Bydgoszczy. Zostało założone w roku 1923, ale swoje korzenie ma jeszcze wcześniej – sięga aż do 1832 roku, kiedy pod pruskim okupantem powstało Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy.