Wzrost zakażeń wymusza powrót do maseczek i ograniczeń w szpitalach

Rozkwit sezonu infekcyjnego prowadzi do znacznego wzrostu osób potrzebujących pomocy medycznej. W związku z tym, niektóre placówki szpitalne podjęły decyzję o ponownym wprowadzeniu obowiązkowych maseczek oraz ograniczeniu możliwości odwiedzin. Jednym z takich szpitali jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy, który nałożył konieczność noszenia maseczek ochronnych we wszystkich swoich klinikach. Z kolei Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu wprowadził skrócony czas przeznaczony na odwiedziny pacjentów.

Reaktywacja maseczek ma za zadanie zahamować dalsze rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej. Kierownictwo Szpitala Uniwersyteckiego im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy rekomenduje personelowi medycznemu korzystanie z maseczek, a także oczekuje tego samego od osób, które przybywają do szpitala odwiedzić swoje bliskie osoby.

Dr Piotr Płeszka, dyrektor ds. lecznictwa szpitala „Biziela”, wyjaśnia: „Wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek w tych częściach szpitala, gdzie personel ma bezpośredni kontakt z pacjentem, czyli w klinikach i poradniach przyklinicznych. Dodatkowo, od osób odwiedzających pacjentów, oczekujemy nie tylko stosowania maseczek, ale także ograniczenia czasu odwiedzin do 20 minut”.