Zmiany stanowisk menedżerskich w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 zlokalizowane w Bydgoszczy doświadczyły niedawno zmiany na najwyższym szczeblu zarządzania. Nowym tymczasowym prezesem instytucji, jak się okazuje, został Dariusz Sokólski. Co ciekawe, nie jest to dla niego nowe stanowisko – pełnił tę rolę już wcześniej, konkretnie w latach od 2004 do 2015. W najbliższym gronie zarządczym WZL nr 2 pozostaje nadal Barbara Palmowska.

Decyzja o rewolucji kadrowej zapadła podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej WZL nr 2, które miało miejsce w czwartek, 25 kwietnia. Postanowiono wtedy odwołać z funkcji prezesa Tomasza Kozyrę oraz członków zarządu: Wioletty Krawczak-Namyślak i Szymona Dankowskiego. Przewodniczącą tej decydującej instancji nadzorczej pozostaje Marzena Pabjasz, a jej zastępcą jest Jerzy Cukierski.

Warto dodać, że Dariusz Sokólski, nowo mianowany p.o. prezesa, wcześniej pełnił funkcję członka zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.