3 edycja AURORY – Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy

Do 3. edycji konkursu AURORA nadesłano łącznie 257 prac z 17 krajów. Wstępnie trzyosobowe Jury dokona oceny merytorycznej prac i wyłoni pięciu tegorocznych finalistów. Ich nazwiska zostaną ogłoszone 30 czerwca br.

Nabór do konkursu AURORA 2023 trwał do 16 kwietnia. Nadesłano 54 dramaty w języku angielskim, 134 w języku polskim, 38 w języku rosyjskim i 31 w języku ukraińskim. W konkursie mogli brać udział autorzy z 29 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

„Wśród nadesłanych w tym roku tekstów znajdziemy utwory zarówno uznanych dramatopisarzy i dramatopisarek, jak i debiutantów i debiutantek. Do Konkursu zgłaszają się także finaliści i finalistki z poprzednich edycji. Ogromnie cieszy nas fakt, że AURORA zyskuje coraz większą rozpoznawalność za granicą. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń z Rumunii, na co niewątpliwie ma wpływ ubiegłoroczna wygrana Elise Wilk, której „Zniknięcia” tylko od początku roku zostały wystawione w Bułgarii i Niemczech, a obecnie przygotowywane są na Węgrzech. Tendencję wzrostową obserwujemy jednak także w innych krajach aurorowych, co pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku” – mówi Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy i koordynator AURORY.

W finale pięcioosobowa Kapituła wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50 tys.