67. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie zakończył się w Bydgoszczy

W niedzielne popołudnie 23 lipca, Bydgoszcz stała się metą 67. Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Brdzie noszącego imię Marii Okołów – Podhorskiej. W czasie całego wydarzenia, od momentu startu w sobotę 15 lipca, aktywnie brało udział 35 kajakarzy.

Komandor imprezy, Andrzej Gomol, podkreślił, że w czasie trwania spływu dołączało do uczestników wiele osób chcących pokonać razem z nimi krótsze odcinki trasy. Jednakże wydarzenie pozbawione było międzynarodowego charakteru z powodu braku obecności ekipy z zagranicy, którą najczęściej stanowili niemieccy kajakarze.

Uczestnicy spływu wspominali niektóre odcinki przeprawy jako szczególnie uciążliwe. Przykładem była trasa pomiędzy hydroelektrownią Tryszczyn a Stanicą Wodną w Janowie, malowniczo umiejscowioną nad rozlewiskiem Brdy i Jeziorem Smukalskim. Tym trudnym odcinkiem charakteryzował się wyjątkowo niski poziom wody, co skutkowało powstaniem mielizn i płytkich obszarów.

Również sam proces przechodzenia przez zaporę w Tryszczynie oraz wodowanie w zatoczce pełnej błota dostarczyło wielu emocji. Powstałe pod powierzchnią wody przeszkody, takie jak kamienne rafy, prowadziły do licznych wywrotek.