Adaptacja stawów na Osowej Górze dla lepszego odwodnienia miasta

Ruch budowlany w obrębie stawów na Osowej Górze zauważyli jej mieszkańcy. Okazało się, że za ten wzmożony ruch stoi Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, która rozpoczęła prace nad przystosowaniem tych stawów do funkcji zbiorników retencyjnych. To część szerszego projektu, obejmującego całą Bydgoszcz, polegającego na budowie oraz rozbudowie kanalizacji deszczowej.

Konkretnie rzecz biorąc, adaptacja dotyczy kilku stawów usytuowanych przy ulicach: Muszlowej/Planktonowej, Głębinowej, Rekinowej, Łowiskowej oraz na skrzyżowaniu Łowiskowej z Grunwaldzką. Według informacji udzielonych przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja lokalnemu dziennikowi „Express Bydgoski”, zadaniem prowadzonych prac jest stworzenie kanałów, które będą kierować wody opadowe do tych stawów. Dzięki temu uzyskamy dodatkowe odwodnienie okolicznych ulic i jednocześnie zapewnimy nowe źródło wody dla stawów.

Ale to nie wszystko. Przy każdym takim kanale planowane jest ustawienie specjalnego urządzenia, separatora, którego zadaniem będzie oczyszczenie wód opadowych przed ich doprowadzeniem do stawu.