Akademia Kujawsko-Pomorska otrzymała kategorię B+

Przyznanie kategorii naukowej B+ bydgoskiej Akademii to duże osiągnięcie. Ministerstwo Edukacji przyznało zatem możliwość otarcia doktoratów i możliwość uzyskania doktora habilitowanego na dwóch kierunkach. Mowa tu o naukach prawnych oraz naukach o kulturze i religii.

„Jest to jedyna uczelnia niepubliczna w województwie kujawsko-pomorskim, która ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach naukowych. Status – z uczelni zawodowej na akademicką – zmieniony został oficjalnie 24 stycznia” – podkreśla Agnieszka Florczak z biura promocji AKP w Bydgoszczy.

W wyniku oceny uczelnia może otrzymać następujące kategorie z poszczególnych przedmiotów: A+, A, B+, B i C. Ocena ta wpływa na dorobek naukowy pracowników w danej dyscyplinie. Osiągnięcie kategorii B+ daje uczelni większe możliwości m.in. Samodzielność w nadawaniu stopni i tytułów, prowadzeniu szkół doktorskich, tworzeniu kierunków studiów. Dzięki temu uczelnia nabiera charakteru akademickiego.