Będą nowe ceny gazu dla Bydgoszczy?

Burmistrz Bydgoszczy Rafał Bruski zwrócił się do PGNIG Obrót Detaliczny, z którym miasto podpisało w zeszłym roku roczną umowę na dostawy gazu ziemnego, o zmianę ceny jednostkowej. Po wprowadzeniu obniżki taryfy Bydgoszcz i gminy zrzeszone w Grupie Zakupowej Bydgoszcz płacą za ten rodzaj paliwa ponad dwukrotnie więcej niż inne podmioty objęte porozumieniem.

Przetarg na sprzedaż paliw ogłoszono w listopadzie ubiegłego roku. Oferty złożyła tylko państwowa spółka PGNIG Obrót Detaliczny. Inne firmy, które wcześniej brały udział w przetargu, wycofały się z rynku z powodu niepokojów wywołanych atakiem Rosji nad Ukrainę. Grupa Zakupowa Bydgoszcz zdecydowała się zatem na przyjęcie oferty PGNiG w cenie 756 zł za MWh. Dla porównania ceny gazu oscylowały w 2021 roku na poziomie 170 zł za MWh.

„Wyrażam nadzieję, że PGNIG OD, jako spółka Skarbu Państwa realizująca kluczowe zadania na rynku publicznym pozytywnie i ze zrozumieniem odniesie się do naszego wniosku. Ma on niepodważalne uzasadnienie ekonomiczne – utrzymujący się trend spadkowy cen gazu na giełdach europejskich oraz etyczne” – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Od 15 marca 2023 roku PGNIG oferuje paliwo w cenie 353 zł/MWh w cenniku biznesowym. W efekcie bydgoska grupa zapłaciła o 114% więcej niż podano w cenniku.