Bydgoszcz troszczy się o pszczoły

Tworzenie warunków wspierających ochronę zwierząt to jedno z działań prowadzonych przez miasto Bydgoszcz. Dbanie o przyrodę jest ważne nie tylko dla jej poszanowania, ale także dla ludzkości. Jednym z bardzo ważnych dla człowieka elementów przyrody ożywionej są owady zapylające, w tym pszczoły.

Bydgoszcz dba o pszczoły tworząc siedliska i wzmacniając bazę pokarmową owadów. Robimy to przede wszystkim poprzez sadzenie gatunków roślin pyłku i nektaru, które kwitną od wczesnej wiosny do lata. Uprawiamy rośliny cebulowe, drzewa i krzewy. Koszenie opóźniamy do końca wiosny by nie niszczyć kwitnącego wówczas mniszka lekarskiego, który jest cennym źródłem białka dla owadów.

Zostawimy tereny z samotnie rosnącymi drzewami, tworząc wielogatunkowe dywany kwiatowe traw. Faktem jest, że pszczoły żerują przez cały sezon wegetacyjny. Z myślą o dzikich pszczołach, których w Bydgoszcz jest ponad 200 gatunków, stawiamy lub budujemy specjalne domy. Rozkładamy również kłody drzew, które dają schronienie owadom.