Bezpieczeństwo seniorów za kółkiem – dyskusja o wymaganych szkoleniach z jazdy wywołuje kontrowersje

Inicjatywa zwiększenia bezpieczeństwa na drogach przez doskonalenie umiejętności kierowania pojazdami przez osoby powyżej 60. roku życia zyskuje coraz większą popularność. Policja zachęca seniorów do skorzystania z bezpłatnych akcji edukacyjnych, mających na celu podniesienie ich świadomości i umiejętności w kontekście ruchu drogowego.

Zainteresowanie tematem jest spowodowane dyskusją, która toczy się od lat i dotyczy konieczności sprawdzania predyspozycji do prowadzenia pojazdów przez starszych kierowców. Czynniki zdrowotne, takie jak pogorszenie wzroku, słuchu czy zwolnienie reakcji, są szczególnie istotne. Rozmowy na ten temat intensyfikują się w związku z danymi statystycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi procesu starzenia się społeczeństwa, który dotyka również Polskę.

Na spotkaniu ministrów komunikacji państw członkowskich UE w Brukseli ustalono, że kierowcy będą zobligowani do dostarczenia dowodu na swoją zdolność do prowadzenia pojazdów. Choć szczegóły tej propozycji nie są jeszcze ustalone, wiadomo, że skierowana jest przede wszystkim do seniorów.

Z raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji za 2022 rok wynika, że w wypadkach drogowych zginęło 590 osób powyżej 60. roku życia, a łącznie ofiarami były 5955 osób z tej grupy wiekowej. Tym samym seniorzy stanowią najliczniejszą grupę wiekową wśród ofiar śmiertelnych (31,1% z ogólnej liczby 1896).

W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, podejmowane są wysiłki na rzecz edukacji i informowania starszych osób o bezpieczeństwie na drogach. Przykładem jest ogólnopolska akcja Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” adresowana do kierowców, rowerzystów i pieszych powyżej 60. roku życia. W województwie kujawsko-pomorskim akcja ta odbyła się w październiku i listopadzie w miejscowościach Łysomice, Koronowo i Świecie.