Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – tematem warsztatów w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika zlokalizowanym przy ulicy Nowodworskiej 13 w Bydgoszczy, odbyły się edukacyjne zajęcia. Te specjalistyczne warsztaty przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy z Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii oraz oficera dzielnicowego z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo.

Sierżant Marika Graczyk, reprezentująca Zespół ds. Nieletnich KP Bydgoszcz-Szwederowo, wspólnie ze starszym sierżantem Mikołajem Woluntarskim, pełniącym rolę dzielnicowego, poprowadzili szereg interesujących lekcji dla uczniów II LO w Bydgoszczy.

Podczas tych spotkań kluczowym zagadnieniem była kwestia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wskazano na typowe błędne i niebezpieczne praktyki, które często mają miejsce w Internecie, a do których zalicza się na przykład wydawanie gróźb, psychiczne znęcanie się, upokarzanie innych osób, a także publikowanie i modyfikowanie zdjęć bez zgody przedstawionej na nich osoby.

Odbyła się również dyskusja na temat konsekwencji takiego działania. Zwrócono uwagę na aspekt prawny – odpowiedzialność nieletnich za tego rodzaju czyny, jak również na negatywne skutki dla potencjalnej ofiary takiego zachowania. Temat ten pokazuje, jak ważna jest świadomość zagrożeń płynących z internetu wśród młodzieży.