Brak jawności zasad umów zawartych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z budowlańcami, radny Szymon Róg domaga się wyjaśnień

Radny miejski z Bydgoszczy, Szymon Róg, napotkał na trudności w uzyskaniu informacji na temat umów, które Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) – bydgoska spółka komunalna – zawarło na realizację prac budowlanych. Spółka odmówiła udzielania odpowiedzi, motywując to brakiem „interesu publicznego”.

Kontrowersje wywołało sprawę dotyczącą trzech przedsiębiorstw, które podpisały kontrakty na świadczenie usług budowlanych z KPEC w latach 2020-2023. Te prywatne firmy mają w swoich nazwach identyczne nazwisko, lecz różnią się imionami właścicieli. Pomimo faktu, że KPEC jest własnością miasta Bydgoszcz, spółka nie chce ujawnić szczegółów tych umów, a Szymon Róg jako radny został pozbawiony dostępu do tych informacji.

Szymon Róg nie zgadza się ze stanowiskiem spółki, jakoby żądane przez niego informacje były tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o nieuczciwej konkurencji. Radny skierował w tej sprawie interpelację, podkreślając, że prawo obliguje instytucje publiczne do udzielania informacji. Przy tym zwraca uwagę, że choć istnieją pewne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, takie jak prywatność osoby fizycznej czy tajemnica przedsiębiorstwa, to jednak nie dotyczą one osób pełniących funkcje publiczne. Jak zauważa Róg, spółki komunalne mają obowiązek udzielania informacji publicznej.