Bydgoszcz płynie na fali gospodarczego rozwoju

W ciągu minionych lat, konkretnie od 2014 do 2021, Bydgoszcz doświadczyła znaczącego wzrostu produkcji sprzedanej przez lokalne przedsiębiorstwa. Wartość ta urosła z 9,1 mld zł do imponujących 13,6 mld zł. Dodatkowo, w tym samym okresie, poziom bezrobocia zauważalnie spadł – z 7,4 proc. do zaledwie 2,2 proc. Liczba osób, które korzystały z pomocy społecznej również maleje i obecnie wynosi jedynie 1,3 proc., a jeszcze w 2023 roku było to 2,8 proc. Niemniej jednak, lokalne władze zaznaczają, że wprowadzenie Polskiego Ładu nie sprzyja miastu.

Krytyczny wobec takiej retoryki jest Jacek Janiszewski, który pełnił funkcję ministra rolnictwa. Pan Janiszewski jest także organizatorem kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum w Toruniu a także wykładowcą na wyższej uczelni o profilu ekonomicznym – Wyższej Szkole Bankowej z siedzibami w Bydgoszczy i Toruniu.

Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego w swoim opracowaniu pt. „Bydgoszcz, regionalny biegun wzrostu” wypowiada się o Bydgoszczy jako o mieście z dynamicznym rozwojem biznesu i medycyny na wysokim, światowym poziomie. Miasto to posiada również silne instytucje kulturalne, prężnie rozwijające się uczelnie i efektywnie zarządzany transport publiczny. Wszystko to, w połączeniu z przemyślaną strefą rekreacyjną w centrum miasta, czyni Bydgoszcz prawdziwie europejskim miastem.

Urząd Marszałkowski w swoim raporcie zwraca uwagę na wsparcie finansowe, które Bydgoszcz otrzymała z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Kwota ta wyniosła 840 milionów złotych i była przeznaczona na realizację inwestycji lokalnych, horyzontalnych oraz tzw. miękkich projektów.