Był poszukiwany przez policję, ma 13 lat

Policjanci zatrzymali 13-letniego chłopca. Dziecko ukrywało się, ponieważ nie chciał do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ponadto miał przy sobie narkotyki, których próbował się pozbyć, ale bezskutecznie

Był poszukiwany już od dłuższego czasu przez policję z Rypina. Służby kierowały się nakazem sądowym wydanym wobec chłopca. Była to kara za liczne przewinienia zarówno za czyny karalne jak i liczne przejawy demoralizacji.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie., Osoby te wymagają specjalnie zorganizowanej edukacji, dostosowanych metod pracy i resocjalizacji. Celem działalności młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest eliminacja przyczyn i symptomów niedostosowania społecznego. A także przygotowanie wychowanków do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.