Centrum Seniorów "Dworcowa 3" w Bydgoszczy – potrzebne i popularne miejsce spotkań

Bydgoskie Centrum Seniorów „Dworcowa 3” już po miesiącu od otwarcia potwierdziło swoją niezbędność i popularność. Przez ten czas blisko 1200 osób wzięło udział w różnorodnych wydarzeniach organizowanych na jego terenie.

Centrum Seniorów „Dworcowa 3” zostało oficjalnie otwarte 6 grudnia 2023 roku. Jak zaznaczył podczas inauguracji Prezydent Rafał Bruski, jest to przestrzeń dedykowana seniorom, ale mająca również służyć integracji międzypokoleniowej. Podkreślał, że każdy – niezależnie od wieku – jest tam mile widziany.

Przed otwarciem tej placówki przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Regulaminu Centrum Seniorów. Szybko okazało się, jak duże zapotrzebowanie na takie miejsce istnieje w Bydgoszczy. W ciągu dwóch miesięcy od inauguracyjnego otwarcia, czyli do 6 lutego 2024 roku, udało się zorganizować aż 81 wydarzeń, które przyciągnęły prawie 1200 uczestników.

Jak podkreśliła Dorota Glaza, dyrektorka Biura Aktywności Społecznej, placówka cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tworzą się tam nieformalne grupy, takie jak szachowe, brydżowe, dziewiarskie czy taneczne. Zajęcia ruchowe, takie jak fitness, zumba czy joga, cieszą się szczególną popularnością.

Seniorzy mają też możliwość skorzystania z porad prawnych i psychologicznych. Ponadto coraz więcej organizacji pozarządowych wyraża chęć organizowania wydarzeń na terenie Centrum. Do tej pory podpisano już 18 umów o współpracy w tej materii.

Centrum Seniorów „Dworcowa 3” pełni również funkcję punktu dystrybucji „Bydgoskiej Karty Seniora 60+” oraz „Bydgoskiej Koperty Życia”. W ciągu miesiąca wydano tu 113 kart seniora i 150 kopert życia.

Przypomnijmy, że głównym celem działalności Centrum Seniorów jest promowanie aktywnego stylu życia wśród seniorów. Placówka oferuje im dostęp do sali konferencyjnej, sali szkoleniowej oraz sprzętu multimedialnego.