Zdalne nauczanie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego z powodu awarii elektrociepłowni w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy decyduje się na zdalne prowadzenie zajęć dydaktycznych. Także egzaminy i zaliczenia planowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 od 10 do 18 lutego 2024 roku będą realizowane zdalnie. Powodem takiego stanu rzeczy jest awaria, która miała miejsce w miejscowej elektrociepłowni.

Działania te nie ominęły kadry administracyjnej uczelni, która od 9 do 14 lutego będzie wykonywać swoje obowiązki w trybie home office. Wszelkie niezbędne informacje związane z godzinami pracy poszczególnych jednostek oraz danymi kontaktowymi są dostępne na ich stronach internetowych.

Mimo tych zmian, budynki uniwersytetu pozostają otwarte dla osób zainteresowanych.

Awaria elektrociepłowni w Bydgoszczy miała miejsce we wtorek, 6 lutego. Wszystko przez problemy techniczne, które pojawiły się w trzech jednostkach kotłowych elektrociepłowni znajdującej się przy ulicy Energetycznej.

Aktualnie ciepło do mieszkańców Bydgoszczy dostarczane jest z elektrociepłowni na Jachcicach (również będącej własnością PGE), z jednego kotła EC-II, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Pronatury oraz ciepłowni w Białych Błotach. Wszystkie osiedla miasta odczuwają skutki awarii za wyjątkiem Osowej Góry, która korzysta z ciepła produkowanego przez KPEC znajdujący się właśnie tam. Największe problemy mogą dotknąć osiedli najbardziej oddalonych od źródeł ciepła, zwłaszcza Fordon.

Przywracanie pełnej funkcjonalności elektrociepłowni ciągle trwa. Niestety, przewidywane utrudnienia mogą potrwać do 14 lutego.