Decyzja Rady Miasta Bydgoszczy: konsolidacja spółek Tramwaj Fordon i Miejskie Zakłady Komunikacyjne

Podczas środowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy, radni zgromadzeni na spotkaniu wyrazili niemal jednogłośną zgodę (z wyjątkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, która wstrzymała się od głosu) na zaproponowane przez prezydenta Rafała Bruskiego przejęcie spółki Tramwaj Fordon przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne. Obie te spółki są własnością miasta Bydgoszcz, a ich konsolidacja ma na celu znaczne uproszczenie procesów zarządczych i redukcję kosztów, gdyż po połączeniu spółek konieczny będzie tylko jeden zarząd zamiast dwóch. Warto jednak podkreślić, że wydana przez Radę Miasta uchwała nie powoduje automatycznego połączenia spółek, lecz jedynie umożliwia prezydentowi Bruskiemu sfinalizowanie tego procesu.

Spółka Tramwaj Fordon została założona 14 lat temu, czyli w 2009 roku. Jej powstanie było wynikiem planów budowy linii tramwajowej do Fordonu przy użyciu funduszy europejskich. W ramach tej inwestycji zakupiono także nowe tramwaje. W momencie powołania spółki w 2009 roku, uznano to za najbardziej optymalne rozwiązanie dla realizacji tej inwestycji. Jednak po uruchomieniu nowej linii tramwajowej, sytuacja stała się nieco skomplikowana. Obecnie, usługi transportu tramwajowego w Bydgoszczy są realizowane zarówno przez MZK, jak i Tramwaj Fordon. Z tego powodu, przejęcie Tramwaju Fordon przez MZK powinno przynieść uporządkowanie tej sytuacji i ułatwić zarządzanie systemem transportu tramwajowego.