Finalizacja prac archeologicznych na terenie IV kręgu Opery Nova w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił zakończenie badań archeologicznych prowadzonych na terenie budowy IV kręgu Opery Nova. Dodatkowo, dla mieszkańców istotną informacją jest planowane utworzenie tymczasowego zejścia z kładki imienia J. Kiepury na bulwar nad rzeką Brdą podczas trwania prac.

Badania archeologiczne, które rozpoczęły się tej zimy, obejmowały obszar całej inwestycji o powierzchni równiej 6000 metrów kwadratowych. Eksperci dokładnie analizowali warstwy kulturowe o grubościach w zakresie od 2,5 do 5,5 metrów. Jak wynika z raportu ratusza, te prace były największymi, jeśli chodzi o powierzchnię, badaniami archeologicznymi przeprowadzonymi w centrum miasta Bydgoszczy i jednymi z większych w Polsce, szczególnie biorąc pod uwagę badania prowadzone w strefie staromiejskiej.

Dzięki tym pracom uzyskano wiele nowych danych dotyczących historii tej części Bydgoszczy. Dalsze analizy i wnioski płynące z przeprowadzonych badań archeologicznych pozwolą na lepsze zrozumienie przeszłości miasta oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w planach inwestycji na tym terenie.