Postępy prac przy budowie wiaduktu i mostów w Bydgoszczy

W Bydgoszczy trwają obecnie prace związane z konstrukcją nowego wiaduktu na al. Armii Krajowej. Budowa objęła już nasunięcie obiektu nad tory kolejowe. Ponadto, prace postępują także przy moście tramwajowym i drogowym, które przechodzą nad rzeką Brdą. Szyny na moście tramwajowym zostały ułożone, a teraz są łączone ze sobą. W międzyczasie rejestracja firmy zajmują się również przebudową torowiska w rejonie ulicy Perłowej.

Nowy wiadukt na al. Armii Krajowej w Bydgoszczy został nasunięty nad tory, lecz jego konstrukcja wciąż opiera się na tymczasowych podporach. Przęsła fragmenty zostały zakończone, co pozwoliło wykonawcy przystąpić do montażu łuków ogromnej konstrukcji – łączenie i spawanie łuków miało miejsce w poprzednim tygodniu. W ciągu najbliższych dni wiadukt zostanie opuszczony i osadzony na przyczółkach, co pozwoli rozpocząć prace przy izolacji obiektu, systemie odwodnienia oraz układaniu nawierzchni drogowej i chodników.

W przypadku mostu tramwajowego i drogowego nad rzeką Brdą, wykonanie warstw konstrukcyjnych przy dojazdach do obiektu oraz betonowanie rozjazdów tramwajowych zostało zrealizowane. Szyny na moście tramwajowym są teraz łączone, a po zabezpieczeniu płyt betonowych, zostaną przesunięte i osadzone w miejscach docelowych. Co więcej, elementy mostu drogowego zostały nasunięte, tworząc spójną konstrukcję nad rzeką. W chwili obecnej trwają prace związane z zbrojeniem, które ostatecznie pozwolą na betonowanie płyty pomostu.