Finalizowane prace remontowe na ulicach Pięknej i L. Solskiego – aktualna organizacja ruchu

Potężny projekt inwestycyjny, który miał na celu poprawę kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy, zaczyna dobiegać końca. W kolejnych dniach, docelowe powłoki nawierzchni zostaną nałożone na ulice Piękna i L. Solskiego. Finalizacja prac obejmować będzie całą szerokość jezdni, co pozwoli na skrócenie czasu realizacji. W związku z tym konieczne będzie wprowadzenie objazdów. W artykule znajdą się informacje o tym, jak najlepiej poruszać się po okolicy Górzyskowo podczas prac remontowych. Zmiany będą dotyczyć także tras autobusowych.

Na terenie Górzyskowa wykonane zostały kluczowe prace związane z budową nowych odcinków kanalizacji deszczowej. Jak mówi prezes MWiK Stanisław Drzewiecki, były one kluczowe dla ograniczenia problemu zalewania ulic takich jak I. Skorupki, Piękna, J. Kossaka a także przyległych nieruchomości. Zastosowanie tymczasowych nawierzchni na ulicach Solskiego i Pięknej pozwoliło na minimalizację utrudnień podczas zimy. Obecnie, przy sprzyjających warunkach, wykonawca przystąpi do pełnej odbudowy podbudowy i ułożenia nowych warstw nawierzchni. Całość prac ma zakończyć się przed wakacjami. Koszty zarówno nawierzchni tymczasowych jak i docelowych pokryje wykonawca.

Zaraz po długim weekendzie majowym, czyli we wtorek 7 maja, rozpoczną się prace budowlane. W ich trakcie nastąpią zmiany w organizacji ruchu, takie jak zamknięcie ciągu ulic L. Solskiego- Piękna od ul. Kossaka do ul. Skorupki, czy zamknięcia północnego wlotu ul. S. Leszczyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Solskiego. Pozostanie możliwość przejazdu na kierunku I. Skorupki (od strony ul. Inowrocławskiej)-L. Solskiego (od strony ul. Bielickiej) oraz utworzone zostanie tymczasowe minirondo na połączeniu ulic Solskiego i Bielickiej.

Podczas prac remontowych najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z jednego z dwóch objazdów: Bielicka -Leszczyńskiego -Żuławy- Stroma – pl. Poznański lub Bielicka -Inowrocławską- Żwirki i Wigury-Szubińska.