Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poszerza ofertę kierunków o studia sinologiczne i skandynawistyczne

Rok akademicki 2022/23 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zwiastuje wiele nowości. Uczelnia ta, znana z ciągłego rozwoju swojej oferty edukacyjnej, planuje uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów związanych z nauką języków obcych. Jest to potwierdzenie dążenia UKW do poszerzania horyzontów swoich studentów. Proces rekrutacji na te i inne kierunki na tej prestiżowej uczelni ma się rozpocząć już 10 czerwca.

Przyszli studenci będą mieli możliwość zgłębienia tajników sinologii oraz skandynawistyki. Są to dziedziny, które dołączają do już bogatej palety kierunków oferowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dotychczas uczelnia proponowała studia obejmujące naukę języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, arabskiego oraz chińskiego. Te różnorodne programy studiów przyczyniły się do uznania Wydziału Językoznawstwa UKW za jeden z największych na całej uczelni – podkreśla informacja przekazana przez bydgoski uniwersytet.