Fundacja Sensorium z Bydgoszczy wspiera osoby niepełnosprawne poprzez terapeutyczną świetlicę i świąteczny kiermasz

Kreując atmosferę życzliwości i akceptacji, Fundacja Sensorium zlokalizowana w Bydgoszczy, zapewnia wsparcie dla osób z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci pochodzących z Ukrainy. W ramach realizowanych działań, w szpitalu Biziela odbył się dwudniowy kiermasz świąteczny. Dochód ze sprzedaży rękodzieła zasili budżet Integracyjnej Świetlicy Terapeutycznej To Ma Sens.

Świetlica ta znajduje się przy ulicy Chocimskiej 15 i gości uczestników w wieku od 6 lat wzwyż. Najstarsza osoba korzystająca z zajęć ma 27 lat – wyjaśnia Aurelia Grzmot-Bilska, prezes Fundacji Sensorium. Istotnym elementem funkcjonowania świetlicy jest stała obecność terapeutów. Zespół opiekuńczy składa się z 3 pedagogów, psychologa oraz trzech asystentów terapeutów. Ponadto, na codzienną działalność świetlicy mają wpływ studenci oraz wolontariusze, którzy angażują się w pomoc.

Pomimo że świetlica rozpoczęła swoją działalność stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2021 roku, już teraz oferuje szeroki wachlarz zajęć. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach plastycznych, sportowych czy manualnych, a także spotkać się z interesującymi osobami.

Jednym z głównych celów Integracyjnej Świetlicy Terapeutycznej jest nauka samodzielności, zaradności oraz dbania o relacje międzyludzkie – podkreśla Aurelia Grzmot-Bilska. Dzięki zajęciom rozwijającym umiejętności społeczne i sprawcze, uczestnicy zdobywają poczucie wartości. Atmosfera akceptacji sprawia, że każdy może być tu sobą, bez obaw o ocenę. Każda osoba ma swoją grupę, co sprzyja budowaniu poczucia tożsamości i powiązań społecznych.