Fundusz inwestycyjny dla województwa kujawsko-pomorskiego

W ramach konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz ogłosił, że województwo kujawsko-pomorskie otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 miliard 359 milionów złotych.

Środki te pochodzą z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i są przeznaczone na wspieranie różnego rodzaju projektów inwestycyjnych w gminach, powiatach oraz miastach na terenie całego kraju. Wśród potencjalnych przedsięwzięć znajdują się takie jak budowa nowych ulic, adaptacje i naprawy szkół, tworzenie boisk sportowych, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy montaż instalacji fotowoltaicznych. Każdy samorząd miał możliwość zgłoszenia maksymalnie trzech kandydatur na dofinansowanie inwestycji – każda z nich mogła wynosić do 2 milionów złotych, 8 milionów złotych lub 30 milionów złotych.

Na rzecz inwestycji, które same wybiorą samorządy naszego regionu zostały przyznane środki w sumie wynoszące 1 miliard 359 milionów złotych. Jak wyjaśnił wojewoda Bogdanowicz, do realizacji będzie przygotowanych 296 różnych zadań. Jego zdaniem, jest to ogromny sukces dla regionu. Przyznał także, że samorządy mają pełną swobodę w wyborze inwestycji, które uznają za priorytetowe. Co więcej, nie musiały one składać żadnej szczegółowej dokumentacji – wystarczyła sama koncepcja projektu. Wojewoda wyraził nadzieję, że dzięki uproszczeniu procedur wszystkie planowane zadania zostaną pomyślnie zrealizowane.