Grażyna Dziedzic jako nowa kurator oświaty powołuje pierwszego zastępcę, odwołując poprzedników

Po objęciu funkcji kuratora oświaty, Grażyna Dziedzic zdecydowała się na powołanie swojego pierwszego wicekuratora. Ta decyzja była również jednoznaczna z odwołaniem dotychczas pełniących te stanowiska.

Michał Sztybel, świeżo mianowany wojewoda, podczas konferencji prasowej stwierdził, że pomimo krótkiego okresu współpracy z panią Dziedzic, przekonał się o słuszności jej wyboru na to stanowisko. Sztybel podkreślał tę kwestię przede wszystkim podczas prezentacji nowo mianowanych wicewojewodów.

Do wyboru Grażyny Dziedzic na stanowisko kuratora oświaty, co jest warto dodać, wieloletniej dyrektorki III LO w Bydgoszczy, przyczyniła się rekomendacja Iwony Waszkiewicz. Waszkiewicz pełniła funkcję kuratora kujawsko-pomorskiego przez wiele lat i obecnie jest zastępczynią prezydenta Bydgoszczy.