Kolejna inwestycja dla biegaczy i rowerzystów na Fordonie

Jeszcze niewiele czasu pozostało do momentu, kiedy entuzjaści aktywnego trybu życia będą mogli skorzystać z nowo wybudowanego chodnika na ulicy Geodetów. Jest to kolejny, ważny element Wielkiej Pętli Fordonu, nad której realizacją trwają prace.

Obecnie jesteśmy świadkami postępów budowy pierwszego fragmentu Wielkiej Pętli Fordonu. Szacuje się, że już za kilka tygodni ukończony zostanie odcinek tej ścieżki rowerowej ciągnącej się wzdłuż ulicy Geodetów. Następnie prace budowlane przeniosą się w stronę ulicy Wierchowej. Tymczasem cały czas gromadzona jest dokumentacja oraz starania o zezwolenia na budowę następnych części trasy.

Wizualne efekty realizacji rozbudowy początkowego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu są już zauważalne. Konstrukcja nowej drogi, przeznaczonej dla pieszych i cyklistów, powstaje wzdłuż ulic Geodetów, Bora-Komorowskiego i Wyzwolenia. Planowane jest połączenie tego fragmentu trasy poprzez Wichrową z wałem przeciwpowodziowym na Wiśle. Implementacja projektu podzielona jest na etapy, z których pierwszy, obejmujący rozbudowę ulic Geodetów i Wyzwolenia, jest obecnie realizowany. Kolejny etap to odtworzenie ulicy Wierchowej, w ramach którego przewidziane jest utwardzenie nawierzchni drogi oraz stworzenie dojazdów do poszczególnych posesji.