Kolejna odnowiona kamienica na ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Jeden z wiekowych budynków na ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy przeszedł niedawno gruntowną renowację. Szczegółowo chodzi o kamienicę sytuowaną pod adresem Nakielska 31, położoną pomiędzy ul. Czarnieckiego a Chłopickiego. W momencie powstania tego budynku, dzielnica Wilczak nie była jeszcze częścią Bydgoszczy.

Początki tej kamienicy sięgają końca XIX wieku, a jej inwestorem był Georg Niederführ. Z kolei w latach 1906-07 obiekt przeszedł gruntowną przebudowę. Warto wspomnieć, że pierwotnie tylko wschodnia część ul. Nakielskiej – do skrzyżowania z ul. Miedza – była włączona w administracyjne granice miasta, co oznacza, że wspomniany budynek początkowo znajdował się poza nimi.

Odnawiana kamienica to fascynujące połączenie różnorodnych stylów architektonicznych, z elementami nawiązującymi do secesji. Budynek posiada cztery kondygnacje oraz jest podpiwniczony. Jego charakterystycznymi detalami są zakrzywiony szczyt umieszczony w centralnej części obiektu, który ozdobiony jest datą powstania budynku, oraz duży pionowy motyw dekoracyjny na osi elewacji. Fasadę uzupełniają płyciny, gzymsy, okienne opaski i boniowanie na wysokości parteru. Zwraca uwagę także umieszczona po zachodniej stronie przejazdowa brama i oryginalna stolarka drzwiowa wejścia do kamienicy.

Prace renowacyjne, obejmujące remont elewacji oraz docieplenie, zleciła wspólnota zarządzana przez ADM. Wszystko to kosztowało niemal 300 tysięcy złotych. Rok ubiegły przyniósł odnowienie kilku innych budynków wzdłuż ul. Nakielskiej, w tym kamienic o numerach 44 oraz budynków powojennych znajdujących się w pobliżu kościoła. Wykonano również prace konserwatorskie w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.