Komunikacja miejska w Bydgoszczy przechodzi ważne zmiany – znikają zabytkowe autobusy

Władze Bydgoszczy podjęły decyzję o wprowadzeniu istotnych zmian w działaniu lokalnej komunikacji miejskiej. Zasili one głównie linię tramwajową numer 10, którą intensyfikacja ruchu ma objąć. Ponadto, planuje się regularne kursy tramwajów do Fordonu oraz na Górny Taras. Zmieni się także priorytet na wielu skrzyżowaniach, gdzie tramwaje uzyskają pierwszeństwo. Niemniej jednak, realizacja tych planów jest uzależniona od zakończenia prac remontowych na Moście Pomorskim.

Niestety, z bydgoskich ulic zniknął element nostalgii. 21 lutego 2024 roku z systemu transportowego miasta wycofano zabytkowe pojazdy. Autobusy te służyły jako uzupełnienie brakującej liczby kierowców i według wcześniejszej umowy, miały być eksploatowane do momentu pełnego uzupełnienia kadr. Warto wspomnieć, że opłata za przejechany kilometr przez te autobusy była nieco niższa niż stawka płacona przez MZK, organizatora transportu – ZDMiKP.

Problemem okazały się również przeprowadzone kontrole przez Inspekcję Transportu Drogowego. Ze względu na wykryte usterki, zatrzymano dowody rejestracyjne wielu zabytkowych pojazdów. W dniach 12 i 13 lutego inspektorzy skontrolowali autobusy należące do głównych przewoźników realizujących komunikację miejską, w tym te z Bydgoszczy. ITD wycofała z ruchu zabytkowy autobus marki Volvo, który był pod opieką Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Kontroli poddano również Ikarusa, należącego do przewoźnika Bydgoski Ikarus. Znaleziono w nim wiele usterek, w tym defekty układu hamulcowego i elektrycznego oraz skorodowaną kratownicę pojazdu. W styczniu ITD wycofała z ruchu volvo kursujące na linii 79. Badanie wykazało, że koło na trzeciej osi pojazdu było zablokowane i „ślizgało się” po nawierzchni. Stwierdzono również nieprawidłowości we wnętrzu pojazdu – jeden z foteli był pozbawiony siedziska.