Konfederacja wyraża niezadowolenie z nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego

Ugrupowanie polityczne Konfederacja jest krytycznie nastawione do nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze, która została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na początku września. Kandydaci z Bydgoszczy reprezentujący to ugrupowanie w wyborach do Sejmu i Senatu są zdania, że wprowadzone zmiany stanowią zagrożenie dla prawa własności.

Zmienione zasady zostały przyjęte przez Sejm 16 czerwca na wniosek rządu i obejmują szereg nowych regulacji. Jedną z nich jest wprowadzenie koncepcji „złoża strategicznego”, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa narodowego, będzie podlegać specjalnej ochronie prawnej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzasadnia te zmiany twierdząc, że złoża kopalin są niewątpliwie wartościowymi zasobami naturalnymi kraju, które przyczyniają się do jego rozwoju gospodarczego. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniający się kontekst geopolityczny, ministerstwo podkreśla także, że te złoża mogą pełnić funkcję rezerwuarową. Dodatkowo, z punktu widzenia administracji samorządowej, złoża kopalin mogą generować znaczne dochody dla gmin. Stąd, jak zapewnia ministerstwo, ochrona tych zasobów leży w interesie całego społeczeństwa.