Kosma Złotowski – Lider PiS-u i Jego Zaangażowanie w Rozwój Sztucznej Inteligencji

Sztuczna inteligencja, choć jeszcze nie całkowicie zrozumiana, ma potencjał do wpływania na wszystkie sfery ludzkiego życia. Jest to przekonanie Kosmy Złotowskiego, lidera listy Prawa i Sprawiedliwości (PiS) kandydującego do Parlamentu Europejskiego. Posiada on już pewne doświadczenie parlamentarne, zasiadając w tej izbie przez dwie ostatnie kadencje.

Kosma Złotowski podkreśla swoje aktywne zaangażowanie w pracach Parlamentu Europejskiego, wskazując na swoje poprawki, które były przyjmowane. Jego wpływ na działania Parlamentu Europejskiego w obecnej kadencji jest niewątpliwy. Jednym z ważnych osiągnięć Złotowskiego jest poprawka sugerująca, aby Bydgoszcz stała się kluczowym miastem w sieci TEN-T. Mimo że poprawka ta została przyjęta przez Parlament Europejski, polski rząd niestety nie sprostał wyzwaniu po jej uchwaleniu. Według Złotowskiego, prawdopodobnie wynikało to z braku pełnej świadomości zagadnienia ze strony nowo powołanej ekipy rządowej.

Złotowski w swojej działalności parlamentarnej angażował się również w prace nad regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Brał czynny udział w tworzeniu aktu prawna o sztucznej inteligencji, który, jego zdaniem, jest jednym z najważniejszych dokumentów wypracowanych przez obecny Parlament. Wyjątkiem są może tylko przepisy Zielonego Ładu, choć Złotowski z dumą podkreśla, że głosował przeciwko wszystkim elementom tego pakietu.